درباره ما

آوای سبز

اجتماعی، ورزشی، اقتصادی و فرهنگی

مدیر مسئول و صاحب امتیاز: علیرضا آرام

شماره ثبت : 86152

تاریخ ثبت : 1398/10/30

دفتر مرکزی: گیلان، رشت، میدان جانبازان، بلوار خرمشهر، شهرک ابریشم، فاز 1 و 2  بلوک 101 واحد 3

تلفن:  1333840408

همراه مدیر: 09112367941

دکمه بازگشت به بالا